REDUCCIÓ DE JORNADA DOCENTS ENTRE 55-64 ANYS

PETICIONS REDUCCIÓ DE JORNADA DOCENTS ENTRE 55-64 ANYS

FINS AL 31 DE MAIG

REDUCCIÓ DE JORNADA PER DOCENTS ENTRE 55 I 64 ANYS D’EDAT (SOL·LICITUD)PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
· Funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys d’edat i 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari.
DURADA:
· La disminució de la jornada lectiva s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost.
· Per l’obtenció de la disminució de jornada s’haurà de presentar una sol·licitud, adreçada al director dels serveis territorials de què depengui, consultar data (sol ser la primera setmana de juny)
COM S’APLICA LA DISMINUCIÓ DE LA JORNADA:
· El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar d’una reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, amb les especificacions que s’esmenten en el punt 1.1 de la Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig
(DOGC 5883).
· El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica en el punt 1.2 de la Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig (DOGC 5883).
· Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.
RETRIBUCIONS:
· Es cobra el 100% de les retribucions.
OBSERVACIONS:
· El personal funcionari que reuneixi els requisits dels apartats 1.1 i 1.2 destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de la reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys.
· L’edat mínima per al gaudiment de la disminució de la jornada lectiva s’ha d’haver complert amb anterioritat al l’1 de setembre del curs per al qual es demana.
· La disminució de dues hores setmanals lectives al professorat és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
· Un cop concedida la reducció de jornada, si obté una destinació en un centre diferent mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació.
SOL·LICITUD:
Model normalitzat amb la documentació següent:
_ Fotocopia del DNI.
NORMATIVA:
· Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig, (DOGC 5883, de 20 de maig de 2011)

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *