PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DOCENT A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES (ENTREVISTA PRÈVIA)

Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat per proveir mitjançant el procediment amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2017-2018

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la sevaexperiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2016-2017 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d’aplicar el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. La descripció de les actuacions i el calendari del procediment es troba a Propostes de les direccions d’adjudicacions provisionals.

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model que s’indica; el document i el currículum s’han de lliurar del 16 al 20 juny de 2017 a l’adreça electrònica del centre al qual opta. Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

Consulteu els llocs de treball vacants per àrees territorials

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *