Per l'Ensenyament Públic, Defensem els Drets del Docents

PROPERS NOMENAMENTS TELEMÀTICS CURS 16-17

NOMENAMENTS TELEMÀTICS

 Nomenaments telemàtics per adjudicar les vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

  Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d’agost de 2016 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic.

IMPORTANT: ANUL.LACIÓ ADJUDICACIONS D’ESTIU

 Us informem que la resolució provisional d’adjudicacions d’estiu publicada avui pel Departament d’Ensenyament queda sense efecte degut a moltes errades detectades

Així que tots/es els que heu trucat avui consultant-nos i informant-nos dels problemes per poder consultar la vostra destinació, per fer  reclamacions degut a que havien donat places a docents amb menys puntuació, etc. …

DESTINACIONS PROVISIONALS (RESOLUCIÓ I DATES)

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics

Terminis :

  • Presentació de sol·licituds:
    1. Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig (inclou Propietaris Provisionals i peticions de Comissions de Servei)

    2. Personal interí: del 2 al 14 de juny

    3. Personal acollit a l’article 25: del 25 de maig al 10 de juny

  • Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny

  • Resolució provisional del 10 al 12 de juliol

  • Resolució definitiva entre el 27 i 28 de juliol.