Per l'Ensenyament Públic, Defensem els Drets del Docents

NOMENAMENTS AGOST PEL CURS 15-16

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2015-2016

Les franges horàries de connexió són les següents:

28 d’agost de 10 a 11.30 h

  • Serveis Territorials a la Catalunya Central

31 d’agost de 10 a 11.30 h

  • Serveis Territorials a Barcelona Comarques
  • Serveis Territorials a Girona
  • Serveis Territorials a Lleida
  • Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

El Govern aprova una oferta d’ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris

  • Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes característiques de la Generalitat de Catalunya en els últims quatre anys
  • Els perfils professionals que es cobreixen prioritzen l’àmbit social (salut, ensenyament, assistència social), la lluita contra el frau fiscal (Agència Tributària de Catalunya) i la prevenció i l’extinció d’incendis (bombers)
  • La xifra de places respon a la taxa de reposició de personal del 50% fixada per la normativa bàsica estatal

Nota de premsa