Per l'Ensenyament Públic, Defensem els Drets del Docents

PROPERS NOMENAMENTS TELEMÀTICS CURS 16-17

NOMENAMENTS TELEMÀTICS

 Nomenaments telemàtics per adjudicar les vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

  Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d’agost de 2016 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic.

IMPORTANT: ANUL.LACIÓ ADJUDICACIONS D’ESTIU

 Us informem que la resolució provisional d’adjudicacions d’estiu publicada avui pel Departament d’Ensenyament queda sense efecte degut a moltes errades detectades

Així que tots/es els que heu trucat avui consultant-nos i informant-nos dels problemes per poder consultar la vostra destinació, per fer  reclamacions degut a que havien donat places a docents amb menys puntuació, etc. …

DESTINACIONS PROVISIONALS (RESOLUCIÓ I DATES)

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics

Terminis :

 • Presentació de sol·licituds:
  1. Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig (inclou Propietaris Provisionals i peticions de Comissions de Servei)

  2. Personal interí: del 2 al 14 de juny

  3. Personal acollit a l’article 25: del 25 de maig al 10 de juny

 • Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny

 • Resolució provisional del 10 al 12 de juliol

 • Resolució definitiva entre el 27 i 28 de juliol.

PROCEDIMENT PERFILS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los

ENLLAÇ

Procediment d’acreditació dels requisits per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional

1.…

DATES SOL·LICITUDS ADJUDICACIONS D’ESTIU

ATENCIÓ: SÓN DATES AMB VALOR INFORMATIU I ORIENTATIVES, DONCS ENCARA NO HI HA UNA COMUNICACIÓ OFICIAL PER PART DEL DEPARTAMENT:

 • Personal funcionari de carrera: del 17 al 30 de maig
 • Personal interí: del 2 al 14 de juny
 • Personal acollit a l’article 25: del 25 de maig al 10 de juny
 • Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny
 • Termini previst per a la publicació de la resolució provisional: del 10 al 12 de juliol
 • Resolució definitiva: entre el 27 i 28 de juliol.