Per l'Ensenyament Públic, Defensem els Drets del Docents

OBERTURA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT

Obert concurs públic extraordinari per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.…