Per l'Ensenyament Públic, Defensem els Drets del Docents

VACANTS PROVISIONALS CONCURS TRASLLATS 14-15

Calendari

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de nov. 2014
  • Publicació llista de participants amb puntuació: gener de 2015

EL 26 DE FEBRER, VOTA ANPE. PERQUE NO TOTS ELS SINDICATS SOM IGUALS

poster_foto

Benvolgut/da company/a,

Com ja sabreu, el proper 26 de febrer hi ha Eleccions per escollir els representants sindicals dels docents a Catalunya.

Aquests quatre darrers anys han estat marcats per la pèrdua de drets laborals (baixada de sous, augment d’hores lectives i de ràtios…) i per la implantació de lleis (LOMCE, LEC i els seus decrets, especialment el de plantilles) que han empitjorat la nostra tasca professional.

MODIFICACIÓ DADES BORSA

MODIFICACIÓ DE DADES:
Al llarg del curs 2014-2015 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa:
Del 26 de gener al 2 de febrer de 2015
SEGÜENTS  DATES DE MODIFICACIÓ:
  • Darrera setmana de març de 2015.

A PROPOSTA D’ANPE ES RETIRA L’ESBORRANY DE RD LOMCE

EL MINISTERI RETIRA, A PROPOSTA D’ANPE, L’ESBORRANY DE L’RD D’ESPECIALITATS DE SECUNDÀRIA

ANPE considera una excel·lent notícia la rectificació del Ministeri que torna la tranquil·litat a centenars de milers de professors d’ensenyament secundari

El Ministeri d’Educació ha retirat l’esborrany de Reial Decret d’Especialitats de Secundària, un text que ANPE va criticar des del primer moment per considerar que era un altre pegat en la política educativa del Govern, i que totes les qüestions professionals han de quedar fora dels desenvolupaments normatius de la LOMCE per ser incorporades a un necessari Estatut Docent.…

CANVI A LA JORNADA INTERINS 0’86%

JORNADA DEL PERSONAL SUBSTITUT A PARTIR DE L’1 DE GENER AL 100%

Les modalitats de la jornada seran:

Jornada complerta: 100%

½ jornada: 50%

1/3 de jornada: 33,33%

2/3 de jornada: 66,66%

½ +1/3 de jornada: 83,33 %

 Això comportarà:

  • Recuperació del 100% de la jornada i de la dedicació del personal docent interí substitut, a partir de l’1 de gener de 2015.

CONCURS DE TRASLLATS 2014-15

Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

NOMENAMENTS CURS 2014-2015 DIES 28-29 D’AGOST

Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2014-2015

Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que els dies 28 i 29 d’agost de 2014 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions.

Nomenaments de llocs de treball específics

Nomenaments de llocs de treball específics

El 22 d’agost de 2014 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Nomenaments telemàtics / Vacants de difícil provisió) les vacants a cobrir de llocs de treball específics (llocs amb perfil lingüístic, d’atenció a la diversitat i d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes) i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona.