OBERTURA DE LA BORSA

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2231/2016, de 3 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 10 al 18 d’octubre de 2016.

Entrega de documentació: 10 dies des de l’acceptació a l’aplicatiu

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: segona setmana de novembre.

Informació:

Incorporació a la borsa

Comparteix: