OPOSICIONS

DOGC 5436-05/08/2009. Publicades les llistes dels aspirants que han superat les oposicions any 2009.

PRESENTAR DOCUMETACIÓ: 2O dies naturals a partir de la publicació al DOGC.

Formulari per presentar al departament les persones seleccionades
a.- Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrès al cos.
b. – Dues fotocòpies del DNI.
c.- Certificat mèdic ordinari.
d.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat del cos mitjançant expedient disciplinari.
e.- Les persones amb disminucions i que han demanat adaptar el lloc de treball han de presentar el dictamen.
f.- Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública.

Taula de número d’ aprovats segons el tribunal.

Consulta resultats i sol·licitud de destinació

SELECCIONATS OPOSICIONS:
PANAN, BIO, DIB, ECON, EF, FIL,FIS-QUI,FRAN,GEO,L CAT, L CAST, MAT, MU,OR ED, TEC, GREC, LLATÍ

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *