NOVETAT!REGISTRES ON DEMANAR EL CERTIFICAT DE PENALS

MOLT IMPORTANT!! En relació a la certificació negativa del Registre Central d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, les persones que presenten el resguard d’haver-la sol·licitat estaran incloses a la llista d’admesos provisionals, pendents de presentar la certificació.

La petició de la certificació també es pot fer a qualsevol dels registres del Departament d’Ensenyament, que la traslladarà al Ministeri de Jústicia. Podeu consultar la llista a l’enllaç

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/20160125-Noticia-borsa-penals

Registres del Departament d’Ensenyament:

Serveis Centrals:

Baix Llobregat:

Barcelona Comarques:

Catalunya Central:

Lleida:

Maresme-Vallès Oriental:

Tarragona:

Terres de l’Ebre:

Vallès Occidental:

Consorci d’educació de Barcelona:

Comparteix: