NOVA ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU (ESO, PQPI I FP)

Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esteblecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Entre les novetats més destacades hi ha les següents:

  • Canvia l’organització del quart curs de l’ESO. Hi hauran noves matèries obligatòries i canvien els plans d’opcions de matèries optatives.  Tots els alumnes que finalitzin els estudis bàsics sense obtenir el títol de Graduat en ESO rebran un certificat oficial de l’escolaritat.
  • S’incorporen les matèries noves i es determinen les condicions de formació inicial per impartir-les.
  • S’actualitzen les condicions de formació inicial de la matèria d’Informàtica (Llicenciat o Enginyer en Informàtica o qualsevol títol d’enginyer, arquitecte o Llicenciat de l’àrea dels ensenyaments tècnics o de Ciències Experimentals i de la Salut o  graduat de la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura, o de ciències, o qualsevol titulació declarada equivalent)
  • PQPI:  L’edat mínima sera 15 anys. Els programes duraran 2 anys. Els mòduls formatius s’organitzaran al voltant de tres àmbits: àmbit de comunicació, àmbit social i àmbit científic-tecnològic i seran impartits pel professorat d’ensenyament secundari.
  • FP grau mitjà: Els cursos d’accés tindran una durada mínima de 600 hores.
  • FP grau superior:  Es pot accedir superant el Grau Mitjà i un curs de formació específic. El curs d’accés als cicles de grau superior tindra una durada mínima de 700 hores i constarà de dues parts, una part comuna i una altra específica.  Aquestes matèries seran impartides per professorat en possessió d’un títol de tècnic de formació professional.
  • Altres programes formatius: Per a alumnes que van abandonar prematurament els estudis, hi hauran programes formatius dedicats a persones majors de 17 anys.
Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *