Normativa i Horaris

NORMATIVA INICI DE CURS 2013-2014 : Primària i Secundària.

CALENDARI ESCOLAR: Curs 2013-2014

NORMATIVA INICI DE CURS 2012-2013 : Primària i Secundària.

CALENDARI ESCOLAR: Curs 2012-2013

QUADRE RETRIBUCIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (BAIXA):

DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

 En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la llicència.

Aquest Decret llei entra en vigor el 15 d’octubre de 2012, però queda anul·lat pel

DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març.

 

CONCLUSIONS DEL DECRET:

CONTINGÈNCIES COMUNES (IT) (malaltia comuna o accident no de treball) :

FUNCIONARIS DE
CARRERA, INTERINS I PERSONAL LABORAL

Del 1er al 3er dia de baixa

Percepció del 50%

Del 4rt al 20e dia de baixa

Percepció del 75%

Del 21e fins el 90º de la  baixa

Percepció del 100%

A partir del 91e dia de baixa

Percepció del 100%

CONTINGENCIES PROFESSIONALS (accident de treball, embaràs de risc i malaltia professional)

Percepció del 100% des del primer dia

Hospitalització i intervenció quirúrgica, tractaments oncològics.

Percepció del 100%(s’haurà de reclamar

si s’estava de baixa entre el 15 d’octubre i el 21 de març )

Horaris

COM QUEDEN ELS NOUS HORARIS DE SUBSTITUCIONS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 

VACANTS PRIMÀRIA (INTERINATGES)

Tipus de jornada 

 

% de jornada

Hores Lectives

Hores

Complementàries

Total Hores
Permanència

Total hores
cobrament

Retribució bruta mensual(sense complements)

Vacant  sencera  o
compactació 1/3 + 1/3 + 1/3

100,00%

25h

5h

30h

37,5

1.990,99

Mitja vacant +
1/2 substitució

92,67%

23h 30m

5h

28h 30m

34,75

1.844,98

Sencera substitut

86,67%

22h 30m

5h

27h 30m

32,5

1.725,52

Mitja vacant + 1/3

83,33%

20h 50m

4h 10m

25h

31,25

1.659,16

Mitja substitució + 1/3

76,00%

19h 20m

4h 10m

23h 30m

28,5

1.513,15

Compactació de 1/3 + 1/3

66,67%

16h 40m

3h 20m

20h

25

1.327,33

Substitució 2/3

58,67%

15h

3h 30m

18h 30m

22

1.168,05

Mitja vacant

50,00%

12h 30m

2h 30m

15h

18,75

995,50

Mitja substitució

42,67%

11h

2h 30m

13h 30m

16

849,49

1/3

33,33%

8h 20m

1h 40m

10h

12,5

663,66

 

 

SUBSTITUACIONS PRIMÀRIA (NO VACANTS)


Horari lectiu del/la titular

                 % de jornada

Hores Lectives substitut

Hores Comp. a centre

Hores Comp. fora de centre

Total Hores comp.

Jornada laboral

Retribució
Bruta Mensual
(sense complements)

24-25

86,66

22h 30m

5h

5h

10

32,5

1.725,52

22-23

78,66

20h 30m

4h 30m

4h 30m

9

29,5

1.566,24

20-21

70,66

18h 30m

4h

4h

8

26,5

1.406,97

18-19

62,66

16h 30m

3h 30m

3h 30m

7

23,5

1.247,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANTS SECUNDÀRIA (INTERINATGES)

% de jornada

Hores Lectives

Hores Comp. fixes setmanals

Hores Comp. d’horari no fix

Total hores
cobrament

Retribució General Bruta mensual

(Sense complements)

SECUNDÀRIA

FP

Vacant a sencera  o
compactació 1/3 + 1/3 + 1/3

100%

20h

8h

2h

37,5

2263,34

2113,27

Mitja vacant +
1/2 substitució

92,67

20h

7h 12m

1h 48m

34,75

2.097,36

1958,30

Sencera substitut

86,67

20h

6h 24m

1h 06m

32,5

1.961,56

1831,50

Mitja vacant + 1/3

83,33

16h 40m

6h 40m

1h 40m

31,25

1.886,12

1761,06

Mitja substitució + 1/3

76,00

16h 40m

5h 52m

1h 28m

28,5

1.720,14

1606,09

1/3 + 1/3

66,67

13h 20m

5h 20m

1h 20m

25

1.502,89

1408,85

Substitució 2/3

58,67

13h 30m

4h 24m

1h 06m

22

1.327,83

1239,79

Mitja vacant

50,00

10h

4h

1h

18,75

1.131,67

1056,64

Mitja substitució

42,67

10h

3h 12m

48m

16

965,69

901,66

1/3

33,33

6h 40m

2h 40m

40m

12,5

754,45

704,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSTITUACIONS SECUNDÀRIA (NO VACANTS)


Horari lectiu del/la titular

                 % de jornada

Hores Lectives substitut

Hores Complementàries a centre

Hores Complementàries fora de centre

Total Hores complementàries

Jornada laboral

Retribució General Bruta mensual (Sense complements)

SECUNDÀRIA

FP

19-20

86,66

20h

7h 30m

5h

12h 30 m

32,5

1961,56

1831,50

17-18

78,66

18h

7h 30m

4h

11h 30m

29,5

1780,49

1662,44

15-16

70,66

16h

7h

3h 30m

10h 30m

26,5

1599,43

1493,38

13-14

62,66

14h

6h 30m

3h

9h 30m

23,5

1418,36

1324,32

 

 

 

 

CLICKEU AQUI PER VEURE UN QUADRE EN PDF ON ES DETALLA LA DEDICACIÓ DEL SUBSTITUT EN FUNCIÓ DEL LLOC DE TREBALL A COBRIR (COMPACTACIONS, TITULARS, SUBSITUCIÓ DE SUBSTITUTS…)

NORMATIVA INICI DE CURS 2011-2012: Primària i Secundària.

CALENDARI ESCOLAR: Curs 2011-2012

DARRERS DECRETS i PROJECTES DE DECRET

Decret d’Autonomia de Centres

Projecte de Decret de Direccions

Projecte de Decret Agència d’Avaluació

Decret Mapa Escolar

Esborrany definitiu de CG Traslados

DOGC 16/07/09

LLEI D’EDUCACIÓ CATALANA (LEC): LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

DOGC 12/11/08

Serveis mínims pel proper 13 de novembre en els centres d’ensenyament públics.

DOGC 22/05/08

Gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009.

DOGC 19/05/08

Calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris

DOGC 2/05/08

WEB DEPARTAMENT: ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS
(provisionals, comissió de serveis, interins, funcionaris en pràctiques)

DOGC 30/04/08

Reducció de jornada i disminució de dues hores lectives setmanals
per als docents entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009.

BOE 04/05/06

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE)

Comparteix: