LA LOMCE: UNA PROVOCACIÓ INNECESSÀRIA I UNA OPORTUNITAT PERDUDA?

El Ministre Wert ha aconseguit que el Consell de Ministres aprovi un projecte de llei que neix amb l’únic suport de la majoria absoluta del PP. Per fer front a aquest aïllament està utilitzant com a esquer per aconseguir suports en el tràmit parlamentari, les propostes de recentralització i minorització del català i les altres llengües cooficials.

Els docents de Catalunya hem de dir que ja estem farts de ser utilitzats per la classe política com a moneda de canvi i com a ase de tots els cops. Hem dit tantes vegades que la convivència entre les dues llengües a Catalunya no és un problema social ni acadèmic, que ens sembla ridícul insistir.

És un insult a la professionalitat dels docents de Catalunya estendre la brama que a les nostres escoles es difon ideologia més que coneixements. Res avala aquest prejudici. Ni la realitat dels nostres centres ni els resultats de les avaluacions externes de tot tipus justifiquen aquestes acusacions.

L’escola ha de quedar al marge de les lluites polítiques, i el debat de la llengua a les aules és únicament polític, perquè totes les evidències científiques, totes les avaluacions sobre competència en l’ús de les llengües i tots els estudis sociolingüístics indiquen que l’aprenentatge del català a l’escola és un instrument de cohesió social.

O és això el que es pretén combatre?

ANPE.cat, com a sindicat independent i professional, que no està subjecte a cap altre dictat que la defensa del drets i les condicions de treball dels docents, rebutgem que s’utilitzi l’escola com a camp de batalla dels interessos polítics i ideològics, i molt menys si el que es pretén és trencar un model que ens ha servit per evitar que les llengües siguin un motiu de segregació als patis de les escoles i a les places dels pobles i ciutats, a les feines o als carrers.

La pretensió que la Generalitat acabi pagant els centres privats que col·laborin en l’aplicació del model LOMCE, és inaplicable i ridícula, però indica una voluntat inequívoca de potenciar l’escola privada front a la pública. El projecte Wert ho intenta fer desviant uns recursos econòmics que són imprescindibles per a garantir un ensenyament públic que acull, en exclusiva, els sectors socials més necessitats del seus serveis.

Contràriament, des d’ANPE.cat exigim que es desenvolupin i es pactin amb les forces polítiques i sindicals, tots aquells aspectes de la LOMCE que pretenen millorar els resultats acadèmics, incorporant la cultura de l’esforç i del reconeixement de la feina ben feta entre els nostres alumnes.

No té cap sentit seguir aprovant lleis que no tinguin un ampli consens, perquè acaben sent derogades en el mateix moment que cessen els governs que les imposen. Les escoles i els instituts d’aquest país el que necessiten és estabilitat normativa, objectius clars i recursos suficients per aconseguir-ho.

 ANPE.cat, SINDICAT INDEPENDENT I PROFESSIONAL,

EN DEFENSA D’UN ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *