INFORMACIONS IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT DE PENALS

DONAT EL CAOS AMB LA SOL·LICITUD DEL CERTIFICATS DE PENALS EL DEPARTAMENT AMPLIA LA SEVA ENTREGA

Termini per presentar la sol.licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.

Termini per presentar la documentació: 10 dies hàbils comptats a partir del dia en què es tramita la sol·licitud.

  • De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016.

ELS QUE JA FORMEU PART DE LA BORSA (AL MENYS PER ARA) NO CAL QUE EL PRESENTEU. JA US ANIREM INFORMANT.

Comparteix: