DECRET D’AUTONOMIA DE CENTRES

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

Les escoles catalanes podran barrejar alumnes de diferents edats, impartir noves assignatures i organitzar a la seva manera el temps i les matèries de cara al curs que ve, després de l’aprovació del Decret d’autonomia dels centres educatius que aprovarà el Consell Executiu aquest dimarts.El citat decret desenvolupa un dels “eixos clau” del desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que vol dotar de més poder els equips directius que decidiran sobre qüestions relacionades amb el vessant pedagògic, organitzatiu i de gestió
www.europapress.cat

Comparteix: