DATES SOL·LICITUDS ADJUDICACIONS D’ESTIU

ATENCIÓ: SÓN DATES AMB VALOR INFORMATIU I ORIENTATIVES, DONCS ENCARA NO HI HA UNA COMUNICACIÓ OFICIAL PER PART DEL DEPARTAMENT:

  • Personal funcionari de carrera: del 17 al 30 de maig
  • Personal interí: del 2 al 14 de juny
  • Personal acollit a l’article 25: del 25 de maig al 10 de juny
  • Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny
  • Termini previst per a la publicació de la resolució provisional: del 10 al 12 de juliol
  • Resolució definitiva: entre el 27 i 28 de juliol.
Comparteix: