CONCURS DE TRASLLATS 2014-15

Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 Normas procedimentales del concurso de traslados 2014-15.

CONCURS DE TRASLLATS

Aquestes són les dates previstes per al proper Concurs General de Trasllats: 

*         Publicació de la convocatòria  al DOGC: 30 d’octubre de 2014

*         Presentació d’instàncies: del 6 al 24 de novembre de 2014 

*         Llista d’admesos i d’exclosos: finals de gener i principis de febrer de 2015 

*         Adjudicació provisional Cossos de Secundària: 5 de març de 2015 

*         Adjudicació provisional  Cos de Mestres: 12 de març 2015 

*         Vacants provisionals:  abans del 13 de febrer de 2015 

*        Vacants definitives: abans de 14 d’abril de 2014 

*         Resolució definitiva del Concurs: entre el 12 i el 14 de maig de 2015

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *