COMUNICAT D’ANPE CATALUNYA SOBRE LA RECLAMACIÓ DE LA PAGA EXTRA NADAL 2012

En quant a les reclamacions per la paga extra sostreta l’any 2012, des d’ANPE CATALUNYA us volem fer saber que no és necessari presentar reclamacions obrint procediments administratius individuals per a tot el personal afectat. Ja que si és fa individualment, la persona que reclama té que seguir tot el procés jurídic, és a dir, presentar les diferents demandes en els terminis correctes. Per tant, les persones que facin la reclamació individual, no es podria acollir a l’extensió de la possible sentència estimatòria en la reclamació del seu àmbit territorial. A més, podria haver-hi condemna amb costes a la part a qui es desestimin totes les seves pretensions.

Per això, segons l’assessoria jurídica d’ANPE informa:

Que segons l’article 110 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estableix que en el cas de guanyar-se alguna demanda per aquest motiu, les persones interessades que es trobin en idèntica situació jurídica que les afavorides per la decisió judicial, en el termini d’un any, podran demanar després l’aplicació extensiva de la sentència al Jutjat si es troben dins del àmbit territorial del mateix Jutjat que l’hagi dictada.

Un anirem informant de qualsevol novetat al respecte.

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *