Category: Jubilació

JUBILACIONS: INFORMACIÓ COMPLETA

Clickeu aquest enllaç per saber l’última hora sobre jubilacions.

CALCUL DE LA PENSIÓ RÈGIM CLASSES PASIVES (Veure taula)

La jubilació voluntària regulada a l’article 28.2 b) del RD 670/87 per a aquells funcionaris acollits al règim de classes passives que tinguin com a mínim 60 anys d’edat i acreditin 30 anys de serveis efectius a l’Estat, no ha estat modificada en la llei de pressupostos per a l’any 2013 per tant segueix vigent.