Category: Càtedres

CATEDRES

CONVOCATÒRIA CÀTEDRES 2010
* Publicació convocatòria: març 2010
* Acte presentació davant tribunal: dissabte 19 juny 2010
La convocatòria sortirà al DOGC durant el mes de març.