ANPE REBUTJA UNA ALTRA CONGELACIÓ SALARIAL PER AL 2018


El pressupost del Govern enviat a la Comissió Europea el passat dilluns no recull la pujada salarial per als funcionaris proposada el mes passat pel Ministeri d’Hisenda, la qual arribaria al 7,75% a l’any 2020, en funció de l’evolució del PIB. Aquesta mesura de congelar novament el salari dels funcionaris és una de les conseqüències de la manca de Pressupostos per a l’any que ve. En concret, l’Executiu explica que, al no haver comptes públiques renovades per al següent curs, el salari dels empleats públics no es mourà tot i que el Ministeri d’Hisenda estava negociant amb els sindicats una alça de l’1,5% per al 2018. Així mateix, l’informe també detalla una pujada de les pensions del 0,25%, la mínima establerta per la llei.

Des d’ANPE considerem que la manca d’aprovació dels pressupostos per al 2018 en cap cas hauria de ser excusa per no posar en marxa, almenys, la pujada salarial prevista. Bé és cert que aquesta pujada segueix sent insuficient, de cara a aconseguir la recuperació salarial perduda pels funcionaris els últims anys, però cal destacar la reducció del 25% en el seu poder adquisitiu com a conseqüència de la rebaixa del sou entre un 5% i 10% al 2010, i de les successives congelacions salarials patides des de llavors.

Resulta una incongruència que, davant els anuncis de creixement de la nostra economia, els empleats públics en general i els docents en particular, que tants sacrificis van suportar en el període de crisi econòmica, no vegin ara compensat i millorat el seu esforç, per això des d’ANPE exigim que, de manera immediata, s’iniciï la recuperació gradual, doncs ja és hora de començar a reposar el salari perdut en els últims anys.

La conjuntura política que està patint Espanya no pot bloquejar els pressupostos de l’Estat, ni impedir la recuperació econòmica, ni obstaculitzar les millores necessàries per als empleats públics.

Davant aquesta greu situació excepcional, el Govern i l’Oposició haurien d’aparcar les seves diferències i fer l’esforç d’acordar uns pressupostos que permetin avançar en el camí de la recuperació econòmica i social que redundaria en benefici de tota la societat.

Des d’ANPE exigim al Govern un compromís ferm amb els empleats públics, i concretament amb el professorat de l’ensenyament públic, per posar en marxa un pla plurianual que realment ens permeti recuperar el poder adquisitiu perdut des de l’any 2010.

Comparteix: