ADJUDICACIONS D’ESTIU CURS 2014-2015

Terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2014-2015.

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

a) Personal funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014.

– Persones que estan treballant en un centre del Departament

– Persones que no estan en actiu en un centre del Departament

b) Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014.

TAMBÉ ES PODRÀ: A) MODIFICAR DADES, POSAR ESPECIALITATS…

B) RECLAMAR NÚMERO DE BORSA

C) PELS QUE NO HAN TREBALLAT MAI  I VULGUIN CONTINUAR A LA BORSA, S’HAURÀ DE CONFIRMAR EN AQUEST TERMINI.

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.

RESOLUCIÓ: PDF (580.11 KB)

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *