NÒMINA DE DESEMBRE I DEVOLUCIÓ DE DESCOMPTES

QUÈ COBRAREM AL DESEMBRE?

Aquesta nòmina sembla més una factura de la llum que una nòmina propiament dita. La paga extra com bé sabeu, ha desaparescut; el que ens han de tornar és la part proporcional a la paga extra que es va retallar al juny.

Els acords de Govern de 18 de febrer i 29 de maig especifiquen que la reducció realitzada a les retribucions anuals hauria de ser per un import mínim equivalent a un 5% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant l’any 2012.

Si ets substitut i no vas treballar continuadament durant l’any (o ets personal laboral amb condicions específiques) et reduiran l’import equivalent a la diferència entre el percentatge reduït al mes de juny i el 5%.

Si al juny, per incoporar-te més tard no et van fer la reducció i la paga extra és inferior al 5% , també es reduirà l’import fins a arribar a la dita quantitat.

IRPF “BOIG”: Com molts de vosaltres haureu comprovat, el retorn de la part de paga extra de juny a la nòmina de desembre ha estat menor del que esperàvem i amb IRPFs superiors als habituals. La causa es que han aplicat un increment de la deducció de l’IRPF, que és variable en cada cas, però que en molts casos es mou a l’entorn del 25 %.

Aquest descompte l’aplica automàticament el Ministeri d’Hisenda, en funció del càlcul que ell fa sobre els ingressos i que prorrateja sobre 14 pagues (no 13 com hauria de ser!). Això provoca un desori considerable, cada cop que rebem un ingrés o un descompte  no previstos, com és el cas.

Tot aquest desgavell es corregeix amb la declaració de renda anual, doncs allà el còmput es fa sobre el total d’ingressos realment obtinguts al llarg de l’any i és sobre aquest total que s’aplica el tipus impositiu que pertoca. És llavors quan se’ns reclamen més diners o se’ns retornen el que ens han cobrat de més.

Recordeu que es presentarà un RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, conjunt signat per totes les forces sindicals. No cal presentar reclamacions individuals.

DEVOLUCIÓ DELS DESCOMPTES DE MUFACE I CLASSES PASIVES APLICATS A LA NÒMINA DE DESEMBRE

Es fa justícia. Hisenda restituirà la cotització de classes passives i Muface del mes de desembre. Al principi, van justificar que efectivament aquestes quantitats eren fixes i prorroteadas en 14 pagaments… Però no és menys cert que aquest any la paga extra dels funcionaris ha estat suprimida.

Finalment ha imperat la raó i es tornaran aquestes quantitats. En ANPE ens alegrem que aquesta injustificable agressió als docents hagi estat finalment anul·lada i continuarem reclamant per la via judicial la devolució íntegra de la paga extraordinària. ENLLAÇ

 Els imports a tornar són:

Mestres i Professors FP (Grup A2)

Muface 37.20 Classes Pasives 84.97

Total 122.17 €

Professors Secundària (grupo A1)

Muface 47.27 Classes Pasives 107.96

Total 155.23 €

BONA ENTRADA D’ANY!

ANPE CATALUNYA

Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *