Monthly Archive: novembre 2010

COBRAMENT FONS SOCIAL 2009

El Departament ha fet l’ingrés del Fons d’Acció Social de 2009. Si vols comprovar el que has cobrat pots fer la Consulta del resultat.

APTES FASE PRÀCTIQUES 2008-09

DOGC 19/11/10: Es declaren aptes a la fase de pràctiques les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

AJUTS PER ACTIVITATS FORA CENTRE

DOGC 19/11/10: Es resol la convocatòria per a la concessió d’ajuts al professorat que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs 2008-2009. Consulta personalitzada

DECRET DE DIRECCIÓ

DOGC 11/11/10: Decret de Direccions. Web Departament. Curs de formació inicial. Inscripció del 15 al 30 de nov. Premsa: La Vanguardia 10/11/10 ‘Los directores podrán proponer la jornada intensiva en junio’ La Vanguardia 2/11/10...